Blogs

Graph4Jan - Slovakian Linked Open Government Data 18/06 https://joinup.ec.europa.eu/news/graph4jan-lodslovakia-186 Linked Government Data in Slovak Republic Report - 2017 https://joinup.ec.europa.eu/news/linked-data-sk-report-2017

Webinars

Slovakian Linked Government Data 2017. Peter Winstanley`s Webinar Series: Government Linked Data Infrastructures https://dl.dropboxusercontent.com/s/vgmhmwd8e01bks8/external.xhtml?raw=1

Standardization

Centrálny model údajov verejnej správy https://metais.finance.gov.sk/publicspace?pageId=24510900 Publikačné profily https://metais.finance.gov.sk/publicspace?pageId=23987267 Kontrolované slovníky https://metais.finance.gov.sk/publicspace?pageId=24945662 Základné referenčné údaje (príklady) https://metais.finance.gov.sk/publicspace?spaceKey=PS1&title=RD-1.0

Public discussions at slovensko.digital

LOD Slovakia (Linked Open Data Cloud) https://platforma.slovensko.digital/t/lod-slovakia-linked-open-data-cloud/1392 Jednotné URI subjektov RPO https://platforma.slovensko.digital/t/jednotne-uri-subjektov-rpo/2895 Rozvoj Centrálneho modelu údajov verejnej správy https://platforma.slovensko.digital/t/rozvoj-centralneho-modelu-udajov-verejnej-spravy/4274 Publikovanie štatistických dát ako LinkedData https://platforma.slovensko.digital/t/publikovanie-statistickych-dat-ako-linkeddata/4584 Publikovanie INSPIRE geopriestorových dát vo forme LinkedData https://platforma.slovensko.digital/t/publikovanie-inspire-geopriestorovych-dat-vo-forme-linkeddata/4595 Sémantické dátové štandardy pre údaje verejnej správy SR https://platforma.slovensko.digital/t/semanticke-datove-standardy-pre-udaje-verejnej-spravy-sr/185

Social networks

Sémantický web Slovensko at Facebook https://www.facebook.com/semantickyweb/

Conferences

Slovpedia– A Database of Slovakian Linked Open (Government) Data. Semantics 2018, Vienna https://2018.semantics.cc/slovpedia%E2%80%93-database-slovakian-linked-open-government-data Central Ontological Model for Base Registries Data in Slovakia. SEMIC 2018, Sofia https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/SEMIC%202018_Liska_0.pdf Slovak Public Metadata Governance and Management based on Linked Data. Semantics 2017, Amsterdam https://www.slideshare.net/semanticsconference/session-16-slovak-public-metadata-governance-and-management-based-on-linked-data Ako reprezentovať vybrané priestorové údaje podporujúce DCAT-AP (GEO-DCAT) + INSPIRE ako linkedata. DanubeHack 2017, Bratislava http://danubehack.eu//outcomes/open_data_academy/10_marek_surek_linked_geo_data.pdf Methodology data.gov.sk-semanticweb, LOD Slovakia and Slovpedia in the context of SEMIC. Semantics 2016, Leipzig http://www.slideshare.net/semanticsconference/miroslav-lka-methodology-datagovsksemanticweb-lod-slovakia-and-slovpedia-in-the-context-of-semic Towards Standardization of Slovak Linked Geo Data. DanubeHack 2016, Bratislava http://semantickyweb.sk/liska-linked-geo-data.pdf Toward Government Linked Data: A Slovak Case. Semantics 2015, Wien http://de.slideshare.net/semwebcompany/miroslav-liska-marek-urek-toward-government-linked-data-a-slovak-case

Videos

Central Ontological Model for Base Registries Data in Slovakia at SEMIC 2018 Používanie Linked Data v štátnych projektoch. OpenData.sk Meetup #10 Rozvoj a používanie DCAT-AP-SK pri publikácii a spracovaní Linked Open Data. OpenData.sk Meetup #10 Vyhľadávanie životných situácií prostredníctvom sémantiky. OpenData.sk Meetup #10 Aktuálny stav štandardizácie LinkeData v Slovenskej republike. OpenData.sk Meetup #10 Projekt LOD Slovakia - čo je nové? at OpenData.sk Meetup #6 Päťhviezdičkové otvorené údaje Slovenskej republiky. Open Data Forum 2013. Bratislava, http://www.metoo.sk/tbb?relacia=open-data (od času 135:34)